Privacybeleid

Vertrouwelijkheid van de gegevens en privacy charter van biobuur/Linked.Farm

Wij hebben dit charter opgesteld omdat we je bij biobuur/Linked.Farmheel duidelijk willen informeren over de manier waarop wij jouw gegevens gebruiken binnen biobuur/Linked.Farm. In dit charter lees je in detail welke stappen wij ondernemen om je privacy te vrijwaren en hoe je op elk moment kan tussenkomen. Dit charter is van toepassing op alle communicatiemiddelen van biobuur/Linked.Farm(mail, telefoon, GSM, e-mail, whatsapp,…)

Welkom op www.biobuur.bewww.biobuur.com

Je privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kan je kennisnemen van de persoonsgegevens die wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

Biobuur maakt gebruik van het platform dat ontwikkeld en onderhouden wordt door Linked.Farm CVBA (Asbeekstraat 4, 1730 Asse – BE 0633.967.155).

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, naam van uw bedrijf
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Facturatiegegevens
 • BTW nummer
 • Bankrekening nummer
 • Gerichte of sfeerfoto’s voor publicatie op sociale media en PR activiteiten

Vertrouwelijkheid

Biobuur/Linked.Farm erkent de zorg van de bezoekers van biobuur.be / biobuur.com in verband met de vertrouwelijkheid van hun gegevens. Wij behandelen je persoonlijke gegevens met de grootste vertrouwelijkheid en  respect en in overeenstemming met  de regels van GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation). Wij verzamelen persoonlijke informatie enkel voor specifieke en wettelijke doeleinden.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 

Waarom we gegevens nodig hebben

Biobuur/Linked.Farm verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de biobuur-nieuwsbrief en/of reclamemails
 • Je bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij jou of op een afhaalpunt af te leveren
 • Biobuur/Linked.Farm analyseert jouw gedrag op biobuur.be/biobuur.com om daarmee deze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Biobuur/Linked.Farm verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Linked.Farm zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op volgende bescherming:

 • Wil je toegang, aanpassing, update, of verwijdering van je persoonlijke informatie, dan kan je op elk moment mailen naar kris@biobuur.be.
 • Wij gebruiken je naam, adres en telefoongegevens louter voor onze leveringen. De servers waarop deze gegevens zijn opgeslagen garanderen voldoende veiligheid en hanteren de strengste regels volgens de GDPR.
 • Je kan op elk moment uitschrijven van onze marketing communicaties.  Klik op “unsubscribe” of “uitschrijven”, een link onderaan elke marketing-email die je krijgt. Heb je nog vragen, neem contact op via kris@biobuur.be.
 • Zelfs al hebben we, met jouw toestemming, je gegevens verwerkt, staat het je natuurlijk vrij om op elk moment deze toestemming te weerleggen, zonder dat dit enige afbreuk doet aan je rechten.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een “data protection authority” in verband met het verkrijgen en gebruik van je persoonlijke data. 

Gebruik

Wij verzamelen je e-mailadres om je te informeren over onze activiteiten. In elke nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven of je gegevens aan te passen.

Engagement – Delen met anderen

Wij communiceren jouw vertrouwelijke gegevens enkel aan derden die deze informatie nodig hebben om een welbepaalde missie uit te voeren die wij hen expliciet gevraagd hebben. (bv e-mailing via mailchimp, bv. levering via koerierdienst,…) Deze derden mogen jouw informatie enkel gebruiken in het kader van die specifieke activiteiten en zullen deze geenszins elders mogen gebruiken. Deze derde zal nooit toegang krijgen tot persoonlijke gegevens, aankoopinformatie of navigatie-informatie.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Biobuur/Linked.Farm blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Biobuur/Linked.Farm zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of huren aan derden voor commerciële doeleinden. Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Cookies

Wij gebruiken cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Een cookie is een informatie die onze website plaatst op de harde schijf van jouw computer ten einde jouw surfgedrag op onze website te volgen. Een cookie laat ook toe je IP adres te herkennen als je onze site opnieuw bezoekt.

Cookies worden bewaard ten einde onze website te verbeteren en zo aangenaam mogelijk te maken. Ze worden vooral gebruikt voor commerciële doeleinden, maar ook om aan te duiden vanuit welk land je surft en bv. meteen de juiste taal voor te stellen.

Informatie over hoe cookies verwijderen of controleren vind je hier: www.aboutcookies.org. Wel even opletten dat, als je de cookies desactiveert op je computer, je surfplezier op onze website wel eens wat minder zou kunnen zijn.

Jouw rechten 

Je hebt recht op toegang tot je persoonlijke gegevens, je hebt het recht je gegevens ten alle tijde te verbeteren of te verwijderen, je uit onze mailinglijst uit te schrijven of je uit te schrijven uit onze website (jammer, maar kom, no hard feelings). Stuur hiervoor gewoon een mailtje naar kris@biobuur.be. Bij elke mail die je ontvangt, heb je de mogelijk om je uit te schrijven. Een bevestigingsmail zal je worden verstuurd.

Beveiliging

Biobuur/Linked.Farm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kris@biobuur.beof 0486 93 17 22. De GDPR-verantwoordelijke is Kris Hofmans. Hij zal zo snel mogelijk ingrijpen in geval van datalekken.

Aanpassing 

Biobuur/Linked.Farm behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te wijzigen. Via de website en vermelding in de nieuwsbrief word je hiervan op de hoogte gebracht.

Dank voor je vertrouwen in biobuur!

Versie 01.04.2019