Betalingen

Om betalingen te beperken en om de lokale boeren tijdig te kunnen betalen, kiezen we voor een systeem van een vast maandelijks bedrag, vooruit betaald via een bestendige opdracht, uiterlijk de 1ste van de maand.

Bij de berekening van de maandprijs gaan we uit van leveringen van pakketten voor 48 weken. De 4 weken waarvoor er geen pakketten zijn, zijn 2 weken zomersluiting van Biobuur en 2 feestdagen/jaar die op donderdag vallen (OLH-Hemelvaart op 9 mei en OLV-Hemelvaart op 15 augustus in 2013). Let op, tijdens de winterperiode van half december tot half februari is er een aparte regeling.

De prijs van uw maandabonnement wordt dan als gemiddelde maandprijs als volgt berekend:

Prijs/week x 48 (=aantal weken) / 12 maanden

De pakketten die tijdig werden geannuleerd worden terugbetaald. Op het einde van elk kwartaal maken we telkens een afrekening en bekijken we de verschuldigde bedragen. Als dit bedrag de 30 € overschrijdt, storten we dit onmiddellijk terug. Bedragen kleiner dan 30 € worden meegenomen naar het volgende kwartaal. Op het einde van het jaar wordt telkens een volledige afrekening gemaakt en worden de verschuldigde bedragen volledig terugbetaald of opgevraagd.